Klubben

Referat generalforsamling Skive Skakklub

Til stede: Frode Meldgaard, Lars Agger, Jens Porsborg, Torben Madsen, Jørn Hvid, Frits Nielsen og Dim Buizer. Via Skype, Michael Ankersen og Claes Løfgren.

1. Valg af dirigent: Dim Buizer
2. Bestyrelsens beretning ved formanden:
Corona epidemien satte en effektiv stopper for sæsonen, som så sluttede efter en runde af forårsturneringen. Vi opgav at færdiggøre turneringen, hvorfor klubmesterskabet blev afgjort ud fra stillingen på daværende tidspunkt, hvilket medførte at Claes blev klubmester for 3. Gang i træk, og dermed vinder af pokalen til ejendom – tillykke med det.

Heldigvis nåede holdturneringen at blive færdigspillet inden Corona krisen, det lykkedes desværre ikke for 1. Holdet at forblive i 1. Division, trods en god afslutning på sæsonen. Da så Skive 2 gik hen og vandt Mesterrækken får vi som for nogle år siden to hold i 2. Division, så må vi håbe at vi kan gøre det bedre denne gang.
Skive 3 blev nr. 5 i Mesterklassen og det vil sige at vi stadig har 3 søndagshold i næste sæson. I A-rækken blev Skive 4 også nr. 5, mens B- holdet blev en flot nr. 2. Vi håber i Skive på lige så stor tilslutning næste år.

Vi startede sidste sæson med en simultanskak, hvor vi havde fået Jesper Thybo til at prøve kræfter mod 24 modstandere på en gang, og vi må sige at den nyudnævnte stormester gjorde en overbevisende indsats med 23,5 – 0,5 – kun Peter D Nielsen fik tiltusket sig et halvt point.

Vores årlige Match mod Viborg på en varm sommeraften sluttede igen med en sejr til Skive, denne gang på 21,5 – 16,5.
Skive bymesterskab blev afholdt som et weekendstævne på Skivehus Skole, her var der mødt 30 deltagere op, og Jørn Hviid triumferede som Bymester
Klubmesterskaberne i Lynskak blev afholdt som juleafslutning, hvor vi vanen tro også fik æbleskiver og gløgg, her blev Oleh Sivachenko klubmester, mens der var rating præmier til Philip Nielsen og Jeppe Makholm.

Juniorafdelingen har også i år haft en pæn tilslutning, og vi fik en fin opmuntring, da Birgitte blev udtaget til EM og VM i hendes årgang, ved DM for piger blev Signe og Birgitte hhv. nr. 1 og 2 i deres årgang.
Da Danmark gik i stå midt i marts, fik vi hverken klubfest eller klubmesterskaber i hurtigskak afviklet, vi må se om vi kan finde et tidspunkt senere i år.

DM i skak blev også aflyst, så vi gik glip af klubturen til Svendborg. Ungdomsturneringen i Holland, hvor vi har været med flere gange er også aflyst. Ligeledes blev pokalskakken udsat (muligvis aflyst i år)

Med en ihærdig indsats af Philip er der mulighed for at spille online turneringer i, så vid muligt en gang om ugen Jeg vil gerne slutte med at sige tak for sæsonen der er gået, og håber inderligt på at vi kan komme til at spille nærskak igen umiddelbart efter sommerferien.
br />
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Resultatopgørelsen vedrører året 2019. De fleste poster ligner sig selv. Vi har øget overskuddet på kaffesalg og formindsket udgifterne på ’diverse’ kontoen. Der er også sparet på børne- og ungdomsarbejde. På grund af negativ rente har vi været nødt til at aflevere 885.65 til banken. Samlet set har Skive Skakklub haft et overskud på 2481.84 kr. – så vores egenkapital er nu på 173.272.65. (Se Regnskabs bilag)
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag:
Ingen modtaget
5. Valg:

a) Bestyrelsen:
Kasserer: På valg Lars Agger. Ønsker ikke genvalg. Bjarne Madsen er valgt som ny kasserer.
Bestyrelse medlem 1: Jørn Hvid er blevet genvalgt
Bestyrelse medlem 2: Jens Porsborg ønsker ikke genvalg. Lars Agger er trådt ind i stedet for.
b) 1. bestyrelsessuppleant: Oleh Sivachenko blev genvalgt.
c) 2. bestyrelsessuppleant: Signe Boss Sørensen blev genvalgt.
d) Revisor: Torben Thøgersen blev genvalgt
e) Revisorsuppleant: Claes Løfgren blev genvalgt.
f) Turneringsleder: Dim Buizer blev genvalgt.
g) Spillerudvalg: Dette består af 5 medlemmer hvoraf 3 vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen har forslået Per Nielsen, Claus Støvring og Frits Nielsen. Alle tre blev valgt
6. Eventuelt:
Præmier til topscores. Ved ligestilling går præmien til det højeste bræt. 1.division: Claes Løfgren 3½ (Lars Schøning og Oleh Sivachenko også 3½)
2.division: Lars Agger 6
Mesterrækken: Frits Nielsen 3½
A-rækken: Niels Jensen 4 (Marius Bøss Sørensen 4)
5. hold: Freddy Nikkelborg 4 (Jens Porsborg og Kay Larsen også 4)

To af Skive Skakklubbens hold fik præmier i 9. Hovedkreds holdturnering.
2.Hold vandt mesterrækken og rykker op i 2. division.
5.Hold fik anden præmie i B-rækken.

Så snart der er grønt lys til at være samlet med flere end 50 mennesker, holder vi planlægningsmøde vedrørende starten på næste skaksæson. Jens Porsborg og Freddy Nikkelborg fik en flaske vin som tak for deres bestyrelsesarbejde.

Lars Agger foreslår at vi fortsætter med Internetturneringer. Udover vores egen medlemmer, er det også muligt for medlemmer af andre klubber i 9. hovedkreds at være med. Philip Nielsen er tovholder og opretter turneringer i lichess.org. Måske bliver det aktuelt at flytte turneringsaktiviteten til Chess.com. Her er der en mere fleksibel tilgang til gruppedannelse og tidsvalg.

Ved starten af skaksæsonen skal vi muligvis tage hensyn til medlemmer med sundhedsproblemer – dette i forbindelse med covid-19.

Ref. Dim Buizer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *