Klubben

Referat generalforsamling d. 25 maj 2021

Dagsorden

1. Valg af Dirigent:

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg a) Af bestyrelse: på valg er formand: Frode Meldgaard – ikke villig til genvalg Turneringsleder: Dim Buizer – ikke villig til genvalg

b) Af 1. bestyrelsessuppleant : Oleh Sivachenko

c) Af 2. bestyrelsessuppleant : Signe Bøss Sørensen d) af revisor Torben Thøgersen e) Af revisorsuppleant Claes Løfgren f) Af turneringsleder Dim Buizer g) Af spillerudvalg Består af 5 medlemmer hvoraf 3 vælges på generalforsamlingen

6. Eventuelt

Referat

1. Henrik Smedemark blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ses under referater

3. Regnskabet viser et lille underskud men er i balance. 2020 /2021 har givet færre kontingentindbetalinger. Vi får ikke længere tilskud fra hovedkredsen. Klubben betaler fortsæt kontingent til DSU. Der har ikke været ret meget kaffesalg. Regnskabet ses under beretningen.

4. Der var ingen indkommende forslag.

5. Formanden Frode Meldgaard ønskede ikke genvalg. Ny formand: Frits Nielsen

Bestyrelsesmedlem Dim Buizer ønskede ikke genvalg. Nyt bestyrelsesmedlem: Signe Bøss Sørensen.

Oleh Sivachenko blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Birgitte Brunsgaard Jacobsen blev valgt som 2. bestyrelsessuppleant.

Torben Thøgersen blev genvalgt som revisor.

Claes Løfgren blev genvalgt som revisorsuppleant.

Dim Buizer blev genvalgt som turneringsleder.

Udover 2 medlem fra bestyrelsen blev der valgt 3 klubmedlem til spilleudvalget: Lars Foldager, Per Nielsen og Morten Sørensen.

6. Under eventuelt blev der uddelt præmier til efterårsturneringen 2020.

Mestergruppe: 1: Jørn Hviid 2. Claes Løfgren

Basis 1: 1. Michael Glibstrup, 2. Frode Meldgaard.

Basis 2: 1. Rolf Diderichsen. 2. Bjarne Torben Madsen

Vores nye hjemmeside er stort set færdigt. Det bliver nu muligt at skrive direkte ind på hjemmesiden. Det kræver kun at man har et logind. Morten Sørensen vil give et lille kursus i hvordan man gebærder sig. Vi siger tak til Günther Carlsen som har været administrator og opretter af vores gamle website.

Claes Løfgren takkede Frits Nielsen, Philip Nielsen og Lars Agger for at arrangere turneringerne på Lichess.

Bjarne Torben Madsen takkede afgående formand Frode Meldgaard og afgående bestyrelsesmedlem Dim Buizer. De fik hver 2 flasker med vin.

Ref. Dim Buizer