Klubben

Referat af Generalforsamlingen d. 23. april 2019

DAGSORDEN:
Formanden bød velkomen til 12 fremmødte

1. Valg af Dirigent – Per Nielsen blev foreslået, og valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:
Så lykkedes det igen for Skive Skakklub at rykke op i 1. Division, vi var der for 4 år siden, og efter en lille rutsjetur ned i mesterrækken, er vi oppe igen, så må vi se om vi kan blive der denne gang. Lutter sejre sikrede oprykningen i år.
Ellers startede sæsonen som den plejer den 2. Tirsdag i august med åbent hus, og en gang simultanskak – vi havde i år fået Jesper Thybo til at stille op til kamp mod alle interesserede. Dysten endte med en sejr til Jesper på 12-6.
Den årlige bymatch mod Viborg endte også med sejr til Skive, denne gang med 26,5 – 17,5, idet vi i år blev enige om at spille 2 hurtigskak partier i stedet.
I holdturneringen havde vi udover 2. Divisionsholdet 2 hold i mesterrækken, og 1 hold i A-rækken. Skive 2 blev nr. 2 i mesterrækken, Skive 3 blev nr. 7 i mesterrækken og i A rækken blev Skive 4 nr. 8 ud af 9 hold.

Skive Bymesterskab blev i år afviklet som weekendstævne i Stendislejren, hvor der også var mulighed for overnatning. Her var der 24 deltagere, bymester blev
Thomas Thybo.

Vi var 26 deltagere ved juleafslutningen, hvor klubmesteren i lyn-skak blev fundet, og der blev samtidig hygget med æbleskiver og gløgg. Klubmester i lynskak blev Emil Diderichsen foran Thor Hammershøj.

Klubmesterskaberne i hurtigskak blev afviklet i marts med efterfølgende fællesspisning og hygge i festlokalerne på Dalgas Alle. Claus Støvring blev klubmester foran Knud Peder Jensen.

I pokalskak havde vi i år kvalificeret os til finalestævnet i Svendborg, hvor vi blev
Nr. 4, samtidig havde vi et juniorhold med som blev nr. 5. I år har vi også kvalificeret os i bredderækken, og håber også at kunne stille et juniorhold.

Vi har en stor juniorafdeling der træner fra 18.00 – til 19.00 hver tirsdag og deltager flittigt i diverse skoleskak-stævner her i omegnen, vi havde selv arrangeret et skole-skak stævne på Skivehus i september måned. Juniortræningen er delt i 3 niveauer i forhold til styrke. Desuden har vi hjulpet til med skoleskakken i Vridsted.
Vi kan nævne at Thomas Thybo deltog ved EM for ungdom, og Philip Nielsen af Kreds 9 blev udnævnt til årets junior.

Vi har som sædvanlig afviklet 3 klubturneringer, som noget nyt i år har vi haft en gruppe med kort betænkningstid – en time til hver spiller til hele partiet – og med god succes i forårsturneringen med 14 deltagere.
Efterårsturneringen med 35 deltagere, vinterturneringen med 40 deltagere og forårsturneringen med 46 deltagere. Klubmesterskabet afgøres ved at lægge resultaterne fra de 3 turneringer sammen, og allerede nu hvor turneringen ikke er helt færdigspillet, kan vi konstatere at Claes Løfgren har genvundet klubmesterskabet.

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til alle der har hjulpet med at få til at glide her i klubben, både med skole-skakken, kantine, holdledere m.m.

Derudover oplæstes en mail fra Morten Sørensen som følger:

“Jeg vil gerne takke Lars Agger og Jørn Hviid for de seneste to skoleskaksæsoner hver eneste uge at tage turen til Vridsted for at holde gang i Vestfjends Skoleskak. Det er godt for udbredelsen af skak generelt og for fødekæden til Skive Skakklub, at de to har taget en stor tørn med at undervise eleverne i Vestfjends, så det skylder vi dem tak for.”

Herudover informerede Morten Fabrin om lovændringer I hovedkredsen ang. Project nye medlemmer og om spilleberettigelse i flere kredse, og om kåring af årets Junior til Philip Nielsen, og om kredsens hæderstegn til Frode Meldgaard.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet viste et overskud på 64.591,09 kr. Efter tilførsel af arven fra Søren Agerbæk
Lars Agger gennemgik punkter i regnskabet, hvorefter regnskabet godkendtes af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 3 dage før Generalforsamlingen.
Ingen forslag modtaget.
5. Valg
a) Af bestyrelse
På valg var formand Frode Meldgaard og bestyrelsesmedlem Dim Buizer – begge genvalgtes.
b) Af 1. Bestyrelsessuppleant – nyvalgt blev Oleh Sivachenko
c) Af 2. bestyrelsessuppleant – nyvalgt blev Signe Sofie Bøss Sørensen
d) Af revisor: Lars Schøning på valg – og blev genvalgt
e) Af revisorsuppleant: Nyvalgt blev Claes Løfgren
f) Af turneringsleder: Dim Buizer blev genvalgt
g) Af spillerudvalg: medlemmer valgt til spillerudvalg blev:
Per Nielsen, Claus Støvring og Frits Nielsen.

6. Eventuel:
Her blev der uddelt topscorerpræmier for holdturneringen – ligesom kredsens juniorpris til Philip Nielsen blev overrakt.
Formanden meddelte at han er bortrejst i perioden 1.7 – 1.10.
Der blev foreslået at vi i forbindelse med simultanskakken som opstart fik en til at komme og holde foredrag om at administrere
sin tid bedst muligt.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *