Klubben

Referat af Generalforsamlingen afholdt d. 14. august 2012

God økonomi, forslag om vedtægtsændringer og debat om klubturneringen var nogle af overskrifterne, da årets generalforsamling i Skive Skakklub tirsdag den 14. august blev afviklet med et fint fremmøde på 21 medlemmer.
I sin beretning hæftede formand Frode Meldgaard sig blandt andet ved en rigtig god aktivitet blandt klubbens nu 41 medlemmer, idet der i sæsonens løb blev gennemført klubturneringer med så fine deltagertal som 34, 30 og 34. Og på det sportslige område fremhævede formanden blandt andet fine resultater af klubbens juniorspillere Rasmus Thøgersen og Jesper Thybo, den dobbelte klubmester Flemming Kamstrup og resultaterne i holdturneringen, heriblandt en sikker oprykning fra mesterrækken til 2. division.
Klubben har investeret i otte nye, elektroniske ure, hvilket muliggør, at man i klubturneringen kan spille med nogle af de moderne betænkningstider, der giver automatisk tidstillæg for hvert udført træk.
På trods af udgiften til urene kunne kasserer Freddy Nikkelborg fremlægge et regnskab med et overskud på godt 6600 kroner – og det endda selv om der ikke har været sponsorindtægter det seneste år. Forklaringen var, at klubben tjente 10.000 kroner på at stille med arbejdskraft til en Kim Larsen-koncert i Nykøbing.
Bestyrelsen fik vedtaget en række vedtægtsændringer, hvoraf de vigtigste er, at regnskabsåret ændres, så det fremover følger kalenderåret, at generalforsamlingen fremover skal afholdes i april, og at alle fem bestyrelsesmedlemmer fremover vælges for to år ad gangen. Et enkelt forslag kunne ikke opnå de nødvendige to tredjedeles flertal. Det var et forslag om at lade bestyrelsen fastsætte kontingentet i stedet for generalforsamlingen.
Freddy Nikkelborg blev genvalgt som kasserer for de næste to år. Jens Knattrup og Rolf Diderichsen blev begge genvalgt til bestyrelsen for to år, mens Mirsad Subasic af valgtekniske årsager blev genvalgt for et enkelt år. Dim Buizer blev genvalgt som førstesuppleant, mens Martin Bisgaard blev valgt som ny andensuppleant. Turneringsleder Dim Buizer blev genvalgt for et år, og de to revisorer, Torben Thøgersen og Lars Schøning, blev genvalgt for henholdsvis to år og et år. Knud Erik Madsen blev genvalgt til revisorsuppleant.
Til spillerudvalget valgtes efter afstemning Claus Støvring, Lars Schøning og Rasmus Thøgersen, der suppleres af to medlemmer fra bestyrelsen. Kantinen styres også i den kommende sæson af Benny Kamstrup – med Martin Bisgaard som fast medhjælper.
Under eventuelt var der blandt andet debat om, hvordan klubturneringen skal foregå i den kommende sæson. Bestyrelsen fik opbakning til en plan om at lave tre 7-runders turneringer i løbet af sæsonen, hver gang efter alle-mod-alle modellen og således, at nummer et i alle grupper undtagen den øverste garanteres oprykning.Med hensyn til betænkningstid var der enighed om at fortsætte som hidtil med to timer til 40 træk, fulgt af en halv time + opsparet tid til resten. Bestyrelsen overvejer dog i stedet at spille med den betænkningstid, der anvendes i divisionsturneringen, eventuelt kun i en eller to af de øverste grupper.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *