Klubben

Referat af Generalforsamling i Skive Skakklub Tirsdag d. 28. April

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, – Henrik Nyby blev valgt uden modkandidater. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden – formand Frode Meldgaard fremhævede følgende:
Den alt overskyggende begivenhed var oprykning til 1. division for første gang i klubbens historie.
Rasmus Thøgersen´s deltagelse i EM for ungdom, danmarksmester i U18 og deltagelse i kandidatklassen ved påskens DM stævne m.m.
I holdturneringen havde vi ud over 2.divisions-holdet 2 stk 8-mandshold og 3 stk 4-mandshold med, og af disse klarede 3 hold sig over forventning:
A-holdet blev nr. 1 og sikrede dermed oprykning til mesterklassen fra næste sæsson.
Mesterrækkeholdet blev nr. 2.
C-holdet med de unge spillere blev nr. 2. Det bliver nok lidt af en udfordring med 3 søndagshold til næste sæson.
Vi har haft 3 stk 7-runders turneringer i sæsonen med deltagelse af hhv. 40, 40 og 36 spillere – flot.
Henrik Smedemark blev klubmester 2015.
Deltagelse af 3 hold i pokalturnering blev til 1 kvalifikation til DM i Odense, hvor de deltog sammen med et juniorhold.
Øvrige arrangementer:
Åbningsmatch mod Viborg hvor vi var vært og vandt knebent.
Åbent hus hvor klubmester Rasmus Thøgersen spillede simultan.
By Turnering i okt./nov. – Erling Møller Nielsen vandt og blev by mester.
Juleafslutning med lyn turnering – Flemming Kamstrup vandt og blev lyn mester 2014.
I februar klubfest og hurtig skak – Rasmus Thøgersen vandt og blev hurtigskak mester 2015.
I påsken deltog 9 medlemmer i DM i Svendborg.
Der er i år indkøbt yderligere 16 sæt skakbrikker.
Vi har haft afslutningsstævne i både 2.div. og mesterrækken – i alt 128 spillere – med god hjælp i kantine m.m. forløb alt meget tilfredsstillende.
I bestyrelsen er vi godt tilfredse med forholdene på Skivehus Skole, og vil ikke arbejde på andre spillesteder, medmindre generalforsamlingen pålægger os det.
Nu drejer det sig så om, om vi kan blive i 1.div.
Det er derfor dejligt at vi har fået tilgang af Morten Fabrin (rating lidt under 2000) og Cläes Löfgren (rating lidt over 2000) pr. 01.07.2015, som kan være med til at forstærke truppen.
Spillere fra Morsø Skakklub har anmodet om, at deltage i vores interne turneringer, og det har vi sagt ja til, da det vil gøre turneringerne bredere og stærkere m.m.
Beretning godkendt.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Der blev stillet flere spørgsmål, som blev besvaret af kassereren, og herefter blev regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag:
Henrik Nyby havde stillet forslag om en 1 dags gigant by turnering.
Vedtaget – han arbejder videre med sagen med bestyrelsens opbakning.
5. Valg:
a) Af bestyrelse: Frode Meldgaard: villig til genvalg Genvalgt uden modkandidater.
Flemming Kamstrup: Ikke villig til genvalg – Lars B. Agger valgt uden modkandidater.
b)Af 1. bestyrelsessuppleant: Dim Buizer: villig til genvalg. Genvalgt uden modkandidater.
c)Af 2. bestyrelsessuppleant: Martin Bisgaard: villig til genvalg. Genvalgt uden modkandidater.
d)Af revisor: Lars Schøning: villig til genvalg. Genvalgt uden modkandidater.
e)Af revisorsuppleant: Knud E. Madsen: er udmeldt – Morten Sørensen valgt uden modkandidater.
f)Af turneringsleder: Dim Buizer. Genvalgt uden modkandidater.
g)Af spillerudvalg: Vælges på generalforsamlingen. 4 medlemmer blev foreslået og følgende blev valgt:
Henrik Smedemark, Morten Sørensen og Per Nielsen.
Bestyrelsen udpeger deres 2 medlemmer senere.
6. Eventuelt:
Claus Støvring havde undersøgt muligheder for en spillende træner efter oprykning til 1.div.
Der var en del indlæg i forbindelse med forslaget.
Claus Støvring, Michael Glibstrup og Henrik Nyby danner et eliteudvalg, som arbejder videre hermed, og undersøger muligheder for sponsorindtægter m.m.
Da der er tids-kritiske elementer i om det lykkes, spænder klubben/bestyrelsen et sikkerhedsnet ud under projektet/forsøget for den kommende sæson. Herefter revurderes projektet/forsøget.
Formanden Frode Meldgaard overtog herefter:
Takkede Lars B. Agger og Jørn Hviid for godt arbejde med træning af juniorer.
Sagde tak til det afgående bestyrelsesmedlem Flemming Kamstrup og overrakte en flaske vin.
Uddelte topscorer præmier fra holdturneringen:
C-rækken/Skive 6 Birgitte Brunsgaard Jacobsen
B-rækken/Skive 5 Freddy Nikkelborg
B-rækken/Skive 4 Laurits Gorm Dahl
A-rækken/Skive 3 Jens Knattrup
Mesterrækken/Skive 2 Rasmus Kvist
2.division/Skive 1 Per Nielsen (Lars Schøning opnåede samme point antal, men spillede under Per Nielsen)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *