Referat af generalforsamlingen tirsdag d. 23.4. 2013

Referat af generalforsamlingen i Skive Skakklub afholdt på Skivehus Skole
tirsdag d. 23.4. 2013 kl. 19:00
Der var fremmødt godt halvdelen af klubbens medlemmer.
Generalforsamlingen indledtes med et minuts stilhed til minde om vor afdøde og savnede kantinebestyrer
Benny Kamstrup
Dagsorden iflg. lovene.
Almindelig skrift = dagsorden
Kursiv skrift = referat
1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Lars Agger
Ikke andre forslag, så Lars Agger blev valgt, og han startede med at fastslå, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Frode Meldgaard indledte med, at det er første gang generalforsamlingen holdes i april på grund af
omlægning af regnskabsåret til at følge kalenderåret, og oplyste at efterårssæsonen starter med et Åbent
Hus arrangement.
Klubben er meget stolte over, at Jesper Thybo i denne sæson vandt det Nordiske Mesterskab for sin
aldersgruppe ved NM på Island, ligesom han deltog ved Ungdoms VM i Slovenien.
Ham og Rasmus Thøgersen deltog i OL for ungdom i Tyrkiet samt i kandidatklassen ved DM i Helsingør.
Klubturneringer og holdturneringen er klubbens hjerte, og der har været 3 7-runders turneringer.
Jesper Thybo vandt de 2 første af disse turneringer, medens den 3. endnu ikke er afsluttet.
Vi havde for første gang 5 hold med i holdturneringerne under DSU.
Holdene i 2. Division, mesterrækken, A-rækken og B-rækken blev nr. 4, medens holdet i C-rækken blev nr. 2.
Mange af klubbens medlemmer har deltaget flittigt i åbne turneringer i ind-og udland, ligesom der var
fælles klub tur til DM i Helsingør.
Skive arrangerede afslutningsrunden i 2. division og mesterrækken med i alt 128 skakspillere, og formanden
benyttede lejligheden til at takke de mange der hjalp.
Der er blevet afholdt klubmesterskaber i hurtigskak, som Erling Møller Nielsen vandt, og der var
efterfølgende klubfest.
Vi har haft 3 hold til Pokal-skak stævne i Herning.
Enhver ide/forslag til fremme/udvikling af ungdomsarbejde modtages med kyshånd.
Skive Skakklub har fået tildelt 9.HK’s initiativpræmie for sin indsats for skakken i det forløbne år.
Der har været meget snak om holdturneringsstrukturen under DSU og hovedkredsene, men foreløbig
fortsætter den uforandret.
Faktisk en rigtig god sæson, dog med kantinebestyrer Benny Kamstrups død, som det triste indslag.
Formanden afsluttede beretningen med, at bestyrelsen ser frem til og glæder sig til en ny sæson.
Godkendt.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet dækker kun et ½ år, på grund af ændring til at følge kalenderåret.
Godkendt incl. at kontingentet er uændret for 2014.
4. Indkomne forslag – har ikke modtaget nogle forslag.
Nemt lille punkt da formanden oplyste, at der ingen forslag var modtaget.
5. Valg:
-a. af Bestyrelse – På valg: Frode Meldgaard – villig til genvalg (formand).
Ikke andre forslag så valgt.
På valg: Mirsad Subasic – ikke villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslår: Flemming Kamstrup.
Ikke andre forslag så valgt.
-b. af 1. Suppleant – På valg: Dim Buizer – villig til genvalg.
Ikke andre forslag så valgt.
-c. af 2. Suppleant – På valg: Martin Bisgaard – villig til genvalg.
Ikke andre forslag så valgt.
-d. af Revisor – På valg: Lars Schøning – villig til genvalg.
Ikke andre forslag så valgt.
-e. af Revisorsuppleant – På valg: Knud-Erik Madsen – villig til genvalg.
Ikke andre forslag så valgt.
-f.. af Turneringsleder – På valg: Dim Buizer – villig til genvalg.
Ikke andre forslag så valgt.
-g. af Spillerudvalg: 5 medlemmer blev foreslået, og følgende 3 blev valgt:
Rasmus Thøgersen, Jørn Hviid og Peter Damgaard Nielsen.
Bestyrelsen udpeger sine 2 medlemmer senere.
6. Eventuelt: Uddeling af præmier for: Efterårsturnering
Juleturnering
Hurtigskak
Topscorerpræmier
Præmierne bestod i år af krus, hvorpå der står Skive og 2012 og på andre Skive og 2013.
Formanden erindrede om 2 naboklubbers kommende åbne turneringer.
Følgende blev fremlagt/diskuteret:
Vinder af en gruppe har ret (d.v.s. kan fravælges) til oprykning til gruppen over.
Betænkningstid herunder at unge under en vis alder får ret til at kræve 1½ times betænkningstid pr. spiller
(gælder så alle kampe).
Hjemmeside – udseende/indhold – tidspunkter for opdatering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *