Klubben

Generalforsamling 2011

Frode Meldgaard blev ny formand og hele den øvrige bestyrelse skiftet ud, da Skive Skakklub tirsdag den 16. august holdt den årlige generalforsamling på Skivehus Skole.
Frode, som hidtil har været klubbens kasserer, afløser Lars B. Agger, som har været en særdeles aktiv formand gennem de seneste 2½ år. Henrik Smedemark, Henrik Nyby og Per Nielsen følger med Lars ud af bestyrelsen, og i stedet blev Freddy Nikkelborg, Rolf Diderichsen, Mirsad Subasic og Jens Knattrup valgt. Freddy bliver ny kasserer – af valgtekniske årsager dog kun for det kommende år, selv om kassereren normalt vælges for to år ad gangen. Det skyldes, at Frode måtte forlade kassererposten i utide for at blive formand.
Dim Buizer (1. suppleant) og Lars Schøning blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. Der var også genvalg til revisorerne Torben Thøgersen og Lars Schøning, revisorsuppleant Knud-Erik Madsen og turneringsleder Dim Buizer. Til spillerudvalget blev Rasmus Thøgersen, Henrik Smedemark og Lars B. Agger valgt. De suppleres med to medlemmer af den nyvalgte bestyrelse.
17 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, der havde Lars Schøning som dirigent. I sin formandsberetning glædede Lars Agger sig blandt andet over, at klubben i sidste sæson atter fik gang i sponsorarbejdet, hvilket var en stærkt medvirkende årsag til, at klubbens regnskab så markant bedre ud i forhold til de seneste sæsoner. Han glædede sig over initiativet fra Rolf Diderichsen, som gerne skulle føre til en bedre fordeling af klubbens opgaver blandt medlemmerne, og ytrede håb om, at klubben på et tidspunkt igen får stablet en egentlig juniorafdeling på benene. Derudover blev klubbens mange aktiviteter og en række af de bedste sportslige resultater gennemgået.
Frode Meldgaard fremlagde regnskabet, der viste et flot overskud på knap 9500 kroner, hvilket naturligvis blev godkendt, ligesom formandens beretning blev det.
Generalforsamlingen vedtog ændringer af fire paragraffer i vedtægterne, hvoraf den væsentligste var, at årsmødet, der typisk er blevet afholdt lige efter nytår, blev afskaffet.
Et forslag om at skifte spillelokaler til en anden klynge på Skivehus Skole blev drøftet, og efter en inspektionstur til de alternative lokaler, blev der foretaget en vejledende afstemning. Den endte 12-3 til fordel for at beholde de nuværende lokaler. Til gengæld blev bestyrelsen pålagt at undersøge muligheden for på et tidspunkt at komme til at spille i lokaler i tilknytning til Skive Stadion.
Under eventuelt foretog Frode Meldgaard overrækkelsen af en lang række præmier og gaver, herunder til den afgående bestyrelse, og han takkede blandt andet Lars Agger for dennes store indsats som formand.
Torben Thøgersen gjorde opmærksom på, at der er behov for frivillige ledere til et stort skoleskakstævne på Mors fredag den 2. september.
Henrik Smedemark mente, at klubben på sigt bør overveje, hvorvidt man skal sænke betænkningstiden i klubbens turneringer.
Rolf Diderichsen gjorde sig til talsmand for at indføre en alternativ turnering til klubturneringen, som alle kan deltage i, herunder nye spillere, som måske ikke lige umiddelbart har mod på at spille med i klubturneringen.
Herefter afsluttede Lars Schøning generalforsamlingen, der varede cirka halvanden time.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *