Klubben

Referat af generalforsamling den 29. april 2014

Der var mødt 20 medlemmer op.

Indbydelse til generalforsamling i SKIVE SKAKKLUB
Dato: 29. April 2014 kl. 19.00
DAGSORDEN:
1. Valg af Dirigent:
Bestyrelsen foreslog Lars Agger, der blev valg uden modkandidater.
Han startede med at konstatere, at der var indkaldt rettidig til generalforsamlingen, og at denne derfor var beslutnings dygtig.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
Godkendt.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen.
5. Valg:
a) Af bestyrelse: på valg er:
Freddy Nikkelborg
Jens Knattrup
Rolf Diderichsen
Alle 3 blev genvalgt uden modkandidater.
b) Af 1. bestyrelsessuppleant Dim Buizer
Genvalgt uden modkandidater.
c) Af 2. bestyrelsessuppleant Martin Bisgaard
Genvalgt uden modkandidater.
d) Af revisor: på valg er:
Torben Thøgersen
Genvalgt uden modkandidater.
e) Af revisorsuppleant Knud E. Madsen
Genvalgt uden modkandidater.
f) Af turneringsleder Dim Buizer
Genvalgt uden modkandidater.

ALLE MODTAGER GENVALG

g) Af spillerudvalg. Består af 5 medlemmer hvoraf de 3 vælges af generalforsamlingen
Der blev foreslået 4 personer, hvoraf følgende 3 blev valgt:
Jørn Hviid, Claus Støvring og Per Nielsen.

6. Eventuelt
Per Nielsen spurgte om evt. muligheder for andre spillelokaler.
Bestyrelsen har også tidligere undersøgt muligheder for dette, og vil naturligvis også gøre det fremover.
Det er især prisen, og hvor praktisk det er indrettet, der tæller.
Morten Sørensen spurgte om muligheder for undervisning af børn/juniorer.
Det vil der naturligvis blive taget hånd om – Frode nævnte også muligheden for at finde flere ledere, så skoleskakken kan udbygges yderligere.
Frode Meldgaard uddelte topscorer præmier for holdturneringen:
Skive 1 – 2. division: Claus Støvring.
Skive 2 – Mesterrækken: Dim Buizer (uden at være fast spiller på holdet).
Skive 3 – A-rækken: Rolf Diderichsen.
Skive 4 – B-rækken: Jens Knattrup.
Skive 5 – B-rækken: Kay L. Larsen.
Skive 6 – C-rækken: Martin Bisgaard.
Præmie for største rating fremgang for perioden 01.08.2013 – 31.07.2014.
Da perioden ikke er slut endnu, vil præmien blive overrakt, når den nye sæson starter i august 2014.
Der var megen diskussion/mange indlæg om hvordan klubmesteren findes.
Bestyrelsen var kommet med et oplæg til, at de 8 (evt. et andet antal og evt. sammen med Viborg Skakklub) højst ratede (naturligvis af tilmeldte spillere) spillede en turnering sideløbende de 3 øvrige interne turneringer.
Dette gav ikke den store tilslutning, idet flere gav udtryk for at rating forskellen spillerne imellem var for stor, og da man ikke kunne oplyse f. eks. en minimums rating for tilmeldte spillere, er det næsten umuligt at arrangere.
Det blev således op til bestyrelsen at afgøre hvordan klubmesteren findes.
Det blev nævnt, at der mangles en medhjælper til kantinen, hvilket bestyrelsen ligeledes vil forsøge at finde en løsning på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *