Klubben

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Skive Skakklub tirsdag den 25. maj kl. 19.00 på Skivehus Skole

Vi anbefaler brug af mundbind og covid tjek

DAGSORDEN

1. Valg af Dirigent:

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg a) Af bestyrelse: på valg er formand: Frode Meldgaard – ikke villig til genvalg Turneringsleder: Dim Buizer – ikke villig til genvalg

b) Af 1. bestyrelsessuppleant : Oleh Sivachenko

c) Af 2. bestyrelsessuppleant : Signe Bøss Sørensen d) af revisor Torben Thøgersen e) Af revisorsuppleant Claes Løfgren f) Af turneringsleder Dim Buizer g) Af spillerudvalg Består af 5 medlemmer hvoraf 3 vælges på generalforsamlingen

6. Eventuelt:

Håber på stort fremmøde, til en debat om klubben og dens fremtid.

Formanden