Klubben

Indbydelse til generalforsamling i Skive Skakklub

D. 26/4 -22 kl. 19.00 på Skivehus Skole

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: bestyrelsen foreslår Frode Meldgaard
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Aflæggelse af reviderede regnskab til godkendelse
 4. Afstemning om ændring af juniorkontingent – se bilag
 5. Indkomne forslag
 6. Valg på valg er:
 7. Bestyrelsesmedlem Jørn Hvid (villig til genvalg)
 8. Bestyrelsesmedlem Lars Agger (Bestyrelsen foreslår Birgitte Brunsgaard Jacobsen)
 9. Kasserer Bjarne Madsen (villig til genvalg)
 10. 1. suppleant Oleh Sivachenko (villig til genvalg)
 11. 2. suppleant Birgitte Brunsgaard Jacobsen (Bestyrelsen foreslår Mirsad Subasic)
 12. Revisor Torben Thøgersen (villig til genvalg)
 13. Revisorsuppleant Claes Løfgren (villig til genvalg)
 14. Turneringsleder Dim Buiser (villig til genvalg)
 15. Spillerudvalg – består af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges på generalforsamlingen
 16. Eventuelt

Bilag:

Bestyrelsen bakker op om følgende forslag:

Vi ændrer juniorkontingent med indmeldelse i Dansk Skak Union fra de nuværende 700 kr. årligt til 400 kr. årligt. For at dække den manglende indtægt sløjfes familierabatten, således at alle medlemmer fra samme husstand betaler fuldt kontingent.

Skoleskak-medlemmer betaler forsat 200 kr. årligt uden indmeldelse i Dansk Skak Union.

Baggrunden for forslaget er at matche naboklubberne, hvor juniormedlemmer betaler 400 kr. samt at springet fra skoleskak-medlem til Dansk Skak Union medlem ikke er så stort, så det bliver mere attraktivt for vores juniorer at være medlem og kunne deltage i Dansk Skak Unions turneringer, herunder vores egne klubturneringer.