Klubben

Indbydelse til generalforsamling d. 16/4 -24 kl. 19.00

Dagsorden:

Valg af dirigent: bestyrelsen foreslår Frode Meldgaard

Bestyrelsens beretning ved formanden

Aflæggelse af reviderede regnskab til godkendelse

Indkomne forslag

Nedsættelse af udvalg

  • Planlægning og afvikling af byturneringen
  • Planlægningen og afvikling af hurtigskak og klubfest

Valg: på valg er:

  • Bestyrelsesmedlem Birgitte Brunsgaard Jacobsen (bestyrelsen foreslår Svante Vinther)
  • Bestyrelsesmedlem Jørn Hvid (villig til genvalg)
  • Kasserer Bjarne Madsen (bestyrelsen foreslår Claes Løfgren)
  • 1. suppleant Oleh Sivachenko
  • 2. suppleant Mirsad Subasic
  • Revisorsuppleant Claes Løfgren (bestyrelsen foreslår Phillip Nielsen)
  • Turneringsleder Dim Buiser
  • Spillerudvalg – består af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges på generalforsamlingen

Eventuelt