Klubben

Indbydelse til generalforsamling d. 11/4 -23 kl. 19.00

Dagsorden:

Valg af dirigent: bestyrelsen foreslår Frode Meldgaard

Bestyrelsens beretning ved formanden

Aflæggelse af reviderede regnskab til godkendelse

Indkomne forslag

Nedsættelse af udvalg:

  • Planlægning og afvikling af byturneringen
  • Planlægningen og afvikling af hurtigskak og klubfest

Valg: på valg er:

  • Formand Frits Nielsen (villig til genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Signe Sofie Bøss Sørensen (ikke villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars Agger)
  • 1. suppleant Oleh Sivachenko
  • 2. suppleant Mirsad Subasic
  • Revisor Torben Thøgersen (villig til genvalg)
  • Revisorsuppleant Claes Løfgren (villig til genvalg)
  • Turneringsleder Dim Buiser (villig til genvalg)
  • Spillerudvalg – består af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges på generalforsamlingen

Eventuelt