Klubben

Corona og klubbens aktiviteter

Med den gradvise oplukning af samfundet, som der er lagt op til, ser det ikke ud til, at vi kan afvikle aktiviteter på denne side af sommerferien. Generalforsamlingen udsættes sandsynligvis til efter sommerferien, og vinterturneringen vil sandsynligvis ikke blive spillet færdig,  spillede partier vil blive ratet. I vil få besked når det igen er muligt at mødes i klubben.
Jeg håber så på at vi kan komme ind på skolen efter ferien,  savner i den grad at spille skak og se Jer alle igen.