Referat af generalforsamling for 2021.

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag, den 26. april 2022 på Skivehus Skole, ca. 15 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent:

Frode Meldgaard blev valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 • Bestyrelsens beretning ved formanden

Frits aflagde beretningen som bl.a. kom ind på følgende

 1. Klubben har afholde 3 turneringer i 2021 + EMT Skive Bymesterskab
 2. Der har været begrænset nedlukning pga. Corone
 3. Junior træningen har desværre fået færre deltagere
 4. Klubben havde 5 hold med i holdturneringen i 9. hovedkreds
 5. Jesper Thybo har trænet klubbens medlemmer med rating over 1800, medens Jørn og Claes har trænet medlemmerne med et ratingtal på under 1800.
 6. Vi har haft deltager med til DM i Svendborg og på lørdag har vi et skoleskakhold med til DM.

Formanden beretning blev godkendt.

 • Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskaber for 2021 blev fremlagt og udviser et underskud på 7.472,82 kr. Egenkapitalen i klubben pr. 31. december 2021 er på 163.762,78 kr. Regnskabet blev godkendt.

 • Afstemning om ændring af juniorkontingent.

Forslaget om at ændre juniorkontingentet til kr. 400 og sløjfning af familierabatten fra 2023 blev godkendt.

 • Indkomne forslag

Der var ingen forslag at behandle under dette punkt.

 • Valg til bestyrelsen, suppleanter, revisor, turneringsleder og spillerudvalg.
 • Bestyrelsesmedlem Jørn Hvid, genvalg
 • Bestyrelsesmedlem Lars Agger ønsker ikke genvalg, Birgitte Brunsgaard Jacobsen valg i stedet for
 • Kasserer Bjarne Madsen, genvalg
 • 1. suppleant Oleh Sivachenko, genvalg
 • 2. suppleant Birgitte Brunsgaard Jacobsen valgt til bestyrelsen, i stedet for blev Mirsad Subasic valgt som suppleant.
 • Revisor Torben Thøgersen, genvalg
 • Revisorsuppleant Claes Løfgren, genvalg
 • Turneringsleder Dim Buiser, genvalg
 • Spillerudvalg – Per Nielsen, Lars Agger og Morten Sørensen blev valgt
 • Eventuelt

Følgende blev diskuteret under eventuelt:

 1. Topscore præmie i holdturneringen.  Hvis 2 eller flere spiller på et hold har scoret lige mange point foreslås det at alle spiller får en præmie, modsat i dag hvor kun den højst placeret på holdet får præmien.
 2. Det foreslås at vi bruger klubben tilgodehavende hos Danske Skaksalg til nyt skalmateriel: Life brætter, undervisningsbrætter, skakure, skakbrikker mv.

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet og en lynskakturnering igangsat.