Kontingent

Børn og juniorer til og med udgangen af det år man fylder 20 år, kontingent 700 kr. årligt.
Pensionister fra og med den 1. i det kvartal man fylder 65 år, kontingent 700 kr. årligt.
Skoleskak medlemmer, kontingent 200 kr. årligt.
B-medlemmer, kontingent 200 kr. årligt.
Øvrige medlemmer, kontingent 850 kr. årligt.
Familiekontingent for forældre/børn med samme adresse – første/senior medlem betaler fuld kontingent, herefter betales halv kontingent for øvrige medlemmer på adressen.

Kontingentet opkræves en gang årligt i starten af kalenderåret, dog fra starten af sæssonnen for skoleskak medlemmer.
Kassereren mailer (i enkelte tilfælde udleverer) en opkrævning i god tid.
Betaling kan foretages på en af følgende 3 måder:

Salling Bank reg./konto nr. 77903400495 – husk at anføre navn.
Mobilepay, tlf. 23201968.
Kontant til klubbens kasserer.

Kontingentet dækker blandt andet abonnement på Dansk Skak Unions medlemsblad “Skakbladet”, der udkommer 4 gange om året, transportudgifter til holdkampe, indskud til skakklubbens interne klubturnering, indkøb af ure, brætter, brikker m.m.
Kontingentet dækker ikke indskud til åbne turneringer.
For deltagelse i Skive Bymesterskab og andre åbne turneringer opkræves der derfor et indskud.
Indskuddene går til præmier til deltagerne.
BEMÆRK:
Medlemskabet fortsætter indtil du selv opsiger det over for klubbens kasserer (Bjarne Madsen tlf. 23 20 19 68).
Medlemskabet kan kun opsiges kvartalsvis med en måneds varsel.
ønsker man for eksempel at opsige sit medlemskab pr. 1. april, skal dette meddeles kassereren senest den 1. marts samme år.
Yderligere oplysninger kan fås hos klubbens kasserer.